Ergebnisse

Augsburg ECA Cup 24. 06. 2018

U14 K1
23. Grußler Jonas
31. Stanzel Christian
39. Giakoustidis Jason
U16 C1

12. Deetjen Jonathan
U18 K1
26. Martin Maxine

U14 C1
2. Giakoustidis Jason
9. Grußler Jonas
U18 K1
9. Hartl Vinzenz
18. Steuler Benjamin
22. Rameseder Moritz
39. Claußen Paul

U16 K1
9. Rothuber Michael
28. Thümmel Patrick
30. Deetjen Jonathan
36. Svintsytskiy Kirill
40. Dosch Patrick
47. Kammermeier Severin


Augsburg ECA Cup 23. 06. 2018

U14 K1
8. Giakoustidis Jason
28. Grußler Jonas
29. Stanzel Christian
U16 C1
16. Deetjen Jonathan
U18 K1
20. Martin Maxine

U14 C1
4. Grußler Jonas
7. Giakoustidis Jason
U18 K1
8. Hartl Vinzenz
23. Steuler Benjamin
35. Rameseder Moritz
41. Claußen Paul

U16 K1
34. Svintsytskiy Kirill
35. Deetjen Jonathan
44. Rothuber Michael
46. Thümmel Patrick
56. Kammermeier Severin
68. Dosch Patrick

Günzburg, Bay. Schüler Team 16. 06. 2018
und Schwäbische Meisterschaft

Schüler C K1
1. Steinbrenner Maxi
Schüler B K1
7. Gesser Oskar
Schülerinnen B K1
2. Diemer Carolin
3. Grußler Johanna
Schüler A K1
1. Stanzel Christian
6. Giakoustidis Jason
7. Grußler Jonas
9. Dumler JarneSchüler B C1
2. Gesser Oskar
Schülerinnen A C1
3. Gillich Justina
Schüler A C1
1. Giakoustidis Jason
2. Grußler Jonas
Schüler A C2
1. Grußler/Giakoustidis
Schülerinnen A K1
6. Gillich Justina
9. Gesser Morella
Senioren A C2 Mix
1. Steinbrenner/Fichtner

Jugend männl. K1
1. Rothuber Michael
4. Deetjen Jonathan
5. Dosch Patrick
6. Svintsytskiy Kirill
7. Thümmel Patrick
12. Kammermeier Severin
14. Stanzel MichaelJ
Jugend C1
1. Deetjen Jonathan
Juniorinnen K1
5. Martin Maxine
Damen AKB K1

1. Steinbrenner Janet

Team Schüler 3x K1
1. Stanzel, Giakoustidis, Grußler
8. Dumler, Gesser, Steinbrenner
Team Schülerinnen 3x K1
3. Gillich, Grußler, Diemer

Team Jug/Jun 3x K1
2. Rothuber, Deetjen, Dosch
6. Thümmel, Svintsytskiy, Kammermeier

Fürth DM Schüler 01./03. 06. 2018

Schüler B C1
2. Gesser Oskar
Schülerinnen B K1
11. Grußler Johanna
13. Diemer Carolin
Schülerinnen A K1
17. Gillich Justina
Schülerinnen A C1
7. Gillich Justina

Schüler A K1
1. Stanzel Christian
13. Giakoustidis Jason
14. Grußler Jonas
49. Dumler Jarne
Schüler A C1
1. Grußler Jonas
3. Giakoustidis Jason
Schüler A C2
2. Grußler/Giakoustidis

Team Schüler 3x K1
1. Stanzel, Giakoustidis, Grußler
25. Dumler, Gesser, Gesser
Team Schülerinnen 3x K1
7. Gillich, Grußler, Diemer

Augsburg / Jugendstrecke 01. 05. 2018

Schüler C K1
1. Steinbrenner Maxi
5. Gesser Lars
Schüler B K1
6. Gesser Oskar
Schüler B C1
2. Gesser Oskar
Schülerinnen B K1
2. Diemer Carolin
4. Grußler Johanna
Schülerinnen A K1
4. Gillich Justina

Schüler A K1
1. Stanzel Christian
2. Giakoustidis Jason
4. Grußler Jonas
7. Böswald Joel
8. Dumler Jarne
Schülerinnen A C1
3. Gillich Justina
Schüler A C1
1. Grußler Jonas
2. Giakoustidis Jason
Schüler A C2
1. Grußler/Giakoustidis

Jugend C1
1. Deetjen Jonathan
Jugend männl. K1
1. Deetjen Jonathan
2. Svintsytskiy Kirill
3. Rothuber Michael
4. Thümmel Patrick
5. Dosch Patrick
7. Stanzel Michael
8. Kammermeier Severin
9. Dvoeglasov Timl
Junioren K1
1. Hüngerl Jannick

Team Schüler 3x K1
1. Stanzel, Giakoustidis, Grußler
4. Böswald, Dumler, Steinbrenner
Team Schülerinnen 3x K1
2. Gillich, Grußler, Diemer

Team Jug/Jun 3x K1
1. Deetjen, Rothuber, Thümmel
2. Svintsytskiy. Hüngerl, Kammermeier
3. Stanzel, Dosch, Dvoeglasov

Rosenheim 21. 04. 2018

Schüler C K1
1. Steinbrenner Maxi
Schüler B K1
8. Gesser Oskar
Schüler B C1
1. Gesser Oskar
Schülerinnen B K1
2. Diemer Carolin
3. Grußler Johanna
Schülerinnen A K1
5. Gillich Justina
7. Gesser Morella
Damen AKB K1
1. Steinbrenner Janet
Herren AKD K1
1. Schlumprecht Hermann

Schüler A K1
1. Stanzel Christian
3. Grußler Jonas
4. Giakoustidis Jason
7. Böswald Joel
Schülerinnen A C1
4. Gillich Justina
Schüler A C1
1. Grußler Jonas
2. Giakoustidis Jason
Schüler A C2
1. Grußler/Giakoustidis
Jugend C1
1. Deetjen Jonathan


Jugend männl. K1
4. Deetjen Jonathan
5. Thümmel Patrick
6. Rothuber Michael
8. Svintsytskiy Kirill
11. Dosch Patrick
12. Kammermeier Severin
13. Stanzel Michael
Juniorinnen K1
1. Martin Maxine
Junioren K1
1. Rameseder Moritz
3. Claußen Paul
4. Brauneis DavidTeam Schüler 3x K1
1. Stanzel, Giakoustidis, Grußler
4. Böswald, Gesser, Steinbrenner
Team Schülerinnen 3x K1
2. Gillich, Grußler, Diemer

Team Jug/Jun 3x K1
1. Rameseder, Claußen, Deetjen
3. Rothuber, Brauneis, Svintsytskiy
4. Thümmel, Dosch, Martin

Kleinblittersdorf SDM 14./15. 04. 2018

Schüler C K1
1. Steinbrenner Maxi
Schüler B K1
15. Gesser Oskar
Schüler B C1
2. Gesser Oskar
Schülerinnen B K1
3. Diemer Carolin
4. Grußler Johanna
Schüler A K1
6. Grußler Jonas
7. Stanzel Christian
14. Giakoustidis Jason
Schülerinnen A K1
9. Gillich Justina
11. Gesser Morella


Schülerinnen A C1
5. Gillich Justina
Schüler A C1
1. Grußler Jonas
2. Giakoustidis Jason
Jugend männl. K1
6. Thümmel Patrick
7. Deetjen Jonathan
10. Svintsytskiy Kirill
14. Rothuber Michael
17. Dosch Patrick
22. Kammermeier Severin
24. Dvoeglasiv Tim
Schüler A C2
1. Grußler/Giakoustidis

Jugend C1
1. Deetjen Jonathan
Juniorinnen K1
6. Martin Maxine
Junioren K1
5. Hartl Vinzenz
8. Rameseder Moritz
9. Claußen Paul
10.. Steuler Benjamin
Junioren C1
1. Steuler Benjamin
Damen AKB K1
1. Steinbrenner Janet
Senioren A C2 Mix
1. Steinbrenner/Fichtner

Team Schüler 3x K1
2. Stanzel, Giakoustidis, Grußler
8. Gillich, Gesser, Gesser
Team Jug/Jun 3x K1
3. Hartl, Rameseder, Claußen

Team Jug/Jun 3x K1
7. Thümmel, Svintsytskiy, Deetjen
10. Martin, Dvoeglasov, Kammermeier
13. Rothuber, Dosch, Steuler

Bayreuth 24. 03. 2018

Schüler C K1
4. Gesser Lars
Schülerinnen B K1
2. Diemer Carolin
3. Grußler Johanna
Schüler B K1
7. Gesser Oscar
Schülerinnen A K1
6. Gillich Justina
Schülerinnen A C1
5
. Gillich Justina
Schüler B C1
2. Gesser Oscar

Schüler A C1
1. Grußler Jonas
2. Giakoustidis Iason
Schüler A C2
1. Giakoustidis-Grußler
Schüler A K1
1. Stanzel Christian
4. Grußler Jonas
6. Dumler Jarne
7. Giakoustidis Iason
Jugend C1
1. Deetjen JonathanJugend männl. K1
1. Rothuber Michael
2. Deetjen Jonathan
3. Thümmel Patrick
4. Svintsytskiy Kirill
5. Dosch Patrick
6. Kammermeier Severin
7. Stanzel Michael
8. Dvoeglasov Tim
Junioren K1
1. Hüngerl Yanick
Altersklasse D K1
1. Schlumprecht Hermann

Team Schüler 3x K1
1. Stanzel, Grußler, Dumler
Team Schülerinnen 3x K1
3. Gillich, Diemer, Grußler

Team Jug/Jun 3x K1
1. Rothuber, Deetjen, Svintsitsky
2. Thümmel, Dosch, Kammermeier
3. Hüngerl, Stanzel Dvoeglasov

Bayreuth Hallenbad 27. 1. 2018

Schüler C K1
1. Gesser Lars
Schülerinnen C K1
3. Gillich Viviane
Schülerinnen B K1
4. Diemer Carolin
5. Grußler Johanna
Schüler B K1
3. Gesser Oscar

Schülerinnen A K1
4. Gillich Justina
9. Gesser Morella
Schülerinnen A C1
2. Gillich Justina

Schüler A K1
1. Stanzel Christian
3. Giakoustidis Iason
4. Dumler Jarne
8. Grußler Jonas
16. Böswald Joel


Schüler A C1
1. Grußler Jonas
2. Giakoustidis Iason

Schüler A C2
3. Giakoustidis-Grußler


Jugend männl. K1
1. Deetjen Jonathan
2. Rothuber Michael
4. Svintsytskiy Kirill
6. Dosch Patrick


Jugend männl. C1
2. Deetjen Jonathan

Budweis 05./06. 08. 2017

C1 m U14
7./12. Deetjen Jonathan
K1 m U14
17./33. Deetjen Jonathan
26./19. Kammermeier Severin
27./51. Rothuber Michael
52./14. Svintsytskiy Kirill
K1 w U16
17./20. Martin Maxine
K1 m U16
45./21. Rameseder Moritz
46./36. Claußen Paul
60./--. Brauneis David

Rosenheim 15./16. 07. 2017

Schüler C K1
2./1. Gesser Oskar
4./4. Steinbrenner Maxi
Schülerinnen C K1
1./2. Diemer Carolin
2./1. Grußler Johanna
Schüler B K1
1./1. Stanzel Christian
4./3. Dumler Jarne
5./6. Böswald Joel
Schülerinnen B K1
1./1. Gillich Justina
3./4. Gesser Morella
Schülerinnen B C1
1./1. Gillich Justina

Schüler A C1
2./1. Deetjen Jonathan
1./2. Giakoustidis Iason
3./3. Grußler Jonas
Schüler A C2
1./2. Giakoustidis-Grußler
Schüler A K1
2./2. Rothuber Michael
3./3. Deetjen Jonathan
6./8. Kammermeier Severin
7./4. Svintsytskiy Kirill
9./6. Giakoustidis Iason
8./9. Grußler Jonas
11./11. Dosch PatrickJugend C1
3./3. Steuler Benjamin
Jugend weibl. K1
6./3. Martin Maxine
Jugend männl. K1
3./3. Rameseder Moritz
4./4. Steuler Benjamin
8./8. Claußen Paul
10./9. Brauneis David
9./13. Thümmel Patrick
Herren K1
2. Klos Michal
Altersklasse B K1
1. Steinbrenner Janet
Altersklasse D K1
1. Schlumprecht Hermann

Team Schüler 3x K1 Sa BM
1. Rothuber, Deetjen, Stanzel
2. Kammermeier, Svintsitsky, Grußler
3. Giakoustidis, Dumler, Dosch
7. Böswald, Gesser, Steinbrenner
Team Schülerinnen 3x K1
3. Gillich, Diemer, Grußler
Team Jug/Jun 3x K1
2. Rameseder, Steuler, Claußen
5. Brauneis, Martin, Thümmel

Team Schüler 3x K1 So
1. Kammermeier, Giakoustidis, Stanzel
2. Rothuber, Deetjen, Svintsitsky
3. Grußler, Dumler, Dosch
7. Böswald, Gesser, Gillich
Team Schülerinnen 3x K1
3. Gesser, Diemer, Grußler
Team Jug/Jun 3x K1
2. Rameseder, Steuler, Brauneis
7. Claußen, Martin, Thümmel

Bad Kreuznach DM Schüler 10./11. 06. 2017

Schüler A C1
3. Deetjen Jonathan
4. Giakoustidis Jason
7 Grußler Jonas
Schüler A K1
5. Rothuber Michael
13. Svintsytskiy Kirill
16. Deetjen Jonathan
19. Giakoustidis Jason
26. Grußler Jonas
Schüler A C2

3. Grußler - Giakoustidis

Schüler B K1
4. Stanzel Christian
Schülerinnen B K1
4. Gillich Justina
Schülerinnen B C1
2. Gillich Justina
Team Schüler 3x C1
1. Deetjen, Giakoustidis, Grußler
Team Schüler 3x K1
3. Rothuber, Deetjen, Svintsytsky
9. Giakoustidis, Grußler, Stanzel
10. Kammermeier, Röber, Gillich

Fürth SDM 13./14. 05. 2017

Schüler C K1
1. Gesser Oskar
6. Steinbrenner Maxi
Schülerinnen C K1
2. Diemer Carolin
3. Grußler Johanna
Schüler B K1
3. Stanzel Christian
7. Dumler Jarne
Schülerinnen B K1
6. Gillich Justina
8. Gesser Morella
Schülerinnen B C1
1. Gillich Justina
Schüler A C1
1. Deetjen Jonathan
2. Giakoustidis Iason
3. Grußler Jonas

Schüler A C2
1. Giakoustidis-Grußler
Schüler A K1
4. Rothuber Michael
6. Deetjen Jonathan
10. Svintsytskiy Kirill
11. Giakoustidis Iason
12. Grußler Jonas
20. Kammermeier Severin
Jugend C1
3. Steuler Benjamin
Jugend weibl. K1
8. Martin Maxine
Damen K1
6. Schaller Carolin
8. Wanzel Andrea

Jugend männl. K1
6. Hartl Vinzenz
10.. Steuler Benjamin
11. Rameseder Moritz
12. Claußen Paul
14. Brauneis David
23. Thümmel Patrick
25. Hüngerl Yannick
Herren K1
1. Strauß Thomas
5. Lettenbauer Niklas
18. Klos Michal
C2 Mix LK
2. Steinbrenner-Fichtner
Altersklasse B K1
1. Steinbrenner Janet
Altersklasse D K1
1. Schlumprecht Hermann

Team Schüler 3x K1
2. Rothuber, Deetjen, Svintsytsky
5. Giakoustidis, Grußler, Stanzel
10. Kammermeier, Dumler Gillich
Team Damen 3x K1
2. Schaller, Wanzel, Steinbrenner

Team Jug/Jun 3x K1
9. Brauneis, Martin, Thümmel
10. Rameseder, Steuler, Claußen
Team Jug/Jun 3x C1
1. Steuler, Süss, Lindolf
Team Herren 3x K1
3. Strauß, Lettenbauer, Klos

Augsburg Jugendstrecke 23. 04. 2017

Schülerinnen C K1
1. Grußler Johanna
2. Diemer Carolin
Schüler C K1
2. Gesser Oscar
Schülerinnen B K1
1. Gillich Justina
4. Gesser Morella
Schülerinnen B C1
1. Gillich Justina
Schüler A C2

1. Giakoustidis-Grußler
Jugend C1
3. Steuler Benjamin


Schüler B K1
2. Stanzel Christian
4. Dumler Jarne
Schüler A C1

1. Giakoustidis Jason
2. Deetjen Jonathan
3. Grußler Jonas
Schüler A K1
1. Rothuber Michael
3. Deetjen Jonathan
4. Giakoustidis Iason
5. Svintsytskiy Kirill
7. Grußler Jonas
10. Kammermeier Severin

Jugend K1
1. Hartl Vinzenz
4. Rameseder Moritz
6. Steuler Benjamin
7. Brauneis David
8. Claußen Paul
13. Thümmel Patrick
Jugend weibl. K1
7. Martin Maxine
Juniorinnen K1
2. Hanke Franziska
4. Holl Lena
Juniorinnen C1
1. Holl Lena
4. Hanke Franziska

Team Schüler 3x K1
1. Rothuber, Deetjen, Svintsitsky
2. Kammermeier, Giakoustidis, Grußler
4. Stanzel, Dumler, Röber
Team Jug/Jun 3x K1
4. Hartl, Steuler, Rameseder
5. Brauneis, Claußen, Martin
Team Schülerinnen 3x K1
3. Gillich, Grußler, Diemer

Bayreuth 01. 04. 2017

Schüler A C1
1. Giakoustidis Jason
2. Deetjen Jonathan
3. Grußler Jonas
Schüler B K1
2. Stanzel Christian
3. Dumler Jarne
5. Böswald Joel

Schülerinnen C K1
1. Diemer Carolin
2. Grußler Johanna
Schüler A K1
1. Rothuber Michael
3. Svintsytskiy Kirill
4. Deetjen Jonathan
6. Giakoustidis Iason
8. Kammermeier Severin
9. Grußler Jonas

Schüler C K1
1. Gesser Oscar
Schülerinnen B C1
2. Gillich Justina
Schülerinnen B K1
1. Gillich Justina
Jugend männl. K1
2. Hüngerl Yannick
Schüler A C2
1. Grußler-Giakoustidis

Team Schüler 3x K1
2. Rothuber, Svintsytsky, Stanzel
4. C1 Giakoustidis, Deetjen, Grußler
6. Kammermeier, Dumler, Böswald
Team Schülerinnen 3x K1
2. Gillich, Diemer, Grußler

Bayreuth Hallenbad 18. 02. 2017

Schüler A C1
1. Deetjen Jonathan
2. Grußler Jonas
3. Giakoustidis Jason
Schüler B K1
1. Stanzel Christian
4. Dumler Jarne
Schüler A C2
1. Grußler-Giakoustidis

Schüler A K1
1. Deetjen Jonathan
2. Rothuber Michael
6. Giakoustidis Iason
7. Svintsytskiy Kirill
8. Grußler Jonas
9. Kammermeier Severin
10. Dvoeglasov Tim

Schülerinnen B C1
2. Gillich Justina
Schülerinnen B K1
2. Gillich Justina
5. Gesser Morella
Schülerinnen C K1
1. Grußler Johanna
2. Diemer Carolin

German Masters Großblittersdorf 08. 10. 2016

Damen AK-B K1
1. Steinbrenner Janet

München 24./25. 09. 2016

DM LK Hohenlimburg 17./18. 09. 2016

ECA Junior Cup Bratislava 30./31. 07. 2016

Jugend weibl. K1
11./15. Hanke Franziska
Jugend weibl. C1
11./7. Hanke Franziska
Jugend K1
10./29. Hartl Vinzenz
49./39. Steuler Benjamin
53./36. Claußen Paul
39./53. Rameseder Moritz


Junioren K1
6./1. Strauß Thomas
19./13. Lettenbauer Niklas
Jugend C1
19./DNS Steuler Benjamin
Juniorinnen K1
24./10. Holl Lena
Juniorinnen C1
7./8. Holl Lena

ECA Junior Cup Augsburg 02./03. 07. 2016

Jugend weibl. K1
3./8. Hanke Franziska
Jugend weibl. C1
2./2. Hanke Franziska
Jugend K1
8./8. Hartl Vinzenz
19./21. Steuler Benjamin
47./51. Claußen Paul
58./36. Rameseder Moritz
59./ - Brauneis David
66./59. Kress Leander

Junioren K1
3./2. Strauß Thomas
4./6. Lettenbauer Niklas
10./43. Brauneis Noah
35./22. Hanke Philipp
38./20. Wiedemann Liam
Jugend C1
17./13. Steuler Benjamin
Juniorinnen K1
1./7. Holl Lena
Juniorinnen C1
6./2. Holl Lena

Günzburg Schwäbische Meisterschaft 09. 07. 2016

Schülerinnen C K1
2. Diemer Carolin
3. Grußler Johanna
Schüler C K1
3. Gesser Oscar
4. Paulus Tobias
Schüler B K1
3. Giakoustidis Iason
4. Stanzel Christian
7. Grußler Jonas
11. Dumler Jarne
12. Böswald Joel

Schüler B C1
1. Giakoustidis Jason
2. Grußler Jonas
Schüler A C1
2. Deetjen Jonathan
Schüler A K1
5. Rothuber Michael
7. Deetjen Jonathan
9. Kammermeier Severin
10. Thümmel Patrick
11. Svintsytskiy Kirill
12. Dvoeglasov Tim

Jugend weibl. K1
3. Martin Maxine
Jugend männl. K1
2. Rameseder Moritz
4. Hartl Vinzenz
5..Claußen Paul
6. Steuler Benjamin
7. Brauneis David
9. Kress Leander
10. Hüngerl Yannick
Jugend C2
3. Hartl-Brauneis
4. Claußen-Rameseder

Team Schüler 3x K1
4. Rothuber, Giakoustidis, Deetjen
5. Stanzel, Kammermeier,Thümmel
7. Grußler, Dvoeglasov, Svintsytsky

Team Jug/Jun 3x K1
2. Rameseder, Hartl, Steuler
3. Brauneis, Kress, Claußen

Markkleeberg DMJJ 25./26. 06. 2016

Jugend männl. K1
6. Steuler Benjamin
20. Hartl Vinzenz
35. Rameseder Moritz
38. Claußen Paul
Junioren K1
1. Strauß Thomas
8. Brauneis Noah
13.Lettenbauer Niklas
21. Hanke Philipp

Jugend C1
11. Steuler Benjamin
Jugend weibl. K1
23. Hanke Franziska
Jugend weibl. C1
5. Hanke Franziska
Juniorinnen weibl. K1
7. Holl Lena
Juniorinnen weibl. C1
5. Holl Lena

Team Jug/Jun 3x K1
1. Strauß, Brauneis, Lettenbauer
19. Hartl, Steuler, Rameseder
Team Jug/Jun 3x K1 weibl.
2. Hanke, Holl, Plochmann

Neheim-Hüsten DMSch 11./12. 06. 2016

Schüler B K1
8. Stanzel Christian
13. Grußler Jonas
14. Giakoustidis Jason
Schülerinnen B K1
12. Gillich Justina
Schüler A C1
12. Deetjen Jonathan

Schüler B C1
2. Giakoustidis Jason
5. Grußler Jonas
Schüler A K1
35. Rothuber Michael
38. Deetjen Jonathan
42. Kammermeier Severin

Team Schüler 3x K1
15. Rothuber, Stanzel, Kammermeier
18. Deetjen, Giakoustidis, Grußler
Team Schüler 3x C1
7. Deetjen, Giakoustidis, Grußler

Bamberg 04./05. 06. 2016

Schülerinnen C K1
1./1. Diemer Carolin
2./2. Grußler Johanna
Schüler B K1
1./2. Grußler Jonas
3. /3. Giakoustidis Jason
4./- Stanzel Christian
Schülerinnen B K1
4./4. Gillich Justina
Schüler B C1
1./1. Giakoustidis Jason
2./2. Grußler Jonas

Schüler A C1
2./2. Deetjen Jonathan
Schüler A K1
4./10. Rothuber Michael
7./9. Thümmel Patrick
8./4. Deetjen Jonathan
10./11. Kammermeier Severin
12./12. Piepho Mathis
Jugend weibl. K1
5. /-Hanke Franziska
7. /4.Martin Maxine
Jugend weibl. C1
1. Hanke Franziska

Jugend männl. K1
2./3. Rameseder Moritz
5. 6.Claußen Paul
9./8. Brauneis David
12./11. Kress Leander
14./13. Hüngerl Yannick
Juniorinnen weibl. C1
1. Holl Lena
Juniorinnen weibl. K1
1. Holl Lena
Junioren K1
1. Strauß Thomas

Team Schüler 3x K1
2. Rothuber, Stanzel, Kammermeier
6. Thümmel, Giakoustidis, Grußler
Team Jug/Jun 3x K1 weibl.
2. Hanke, Holl, Martin

Team Jug/Jun 3x K1
2. Strauß, Rameseder, Claußen
5. Brauneis, Kress, Hüngerl

Bad Kreuznach SDM 07./08. 05. 2016

Schüler C K1
3. Gesser Oskar
5. Paulus Tobias
Schülerinnen C K1
1. Diemer Carolin
Schüler B K1
5. Grußler Jonas
7. Stanzel Christian
10. Giakoustidis Jason
Schülerinnen B K1
5. Gillich Justina
8. Gesser Morella
Schüler A C1
3. Deetjen Jonathan
Schüler B C1
1. Giakoustidis Jason
2. Grußler Jonas

Schüler A K1
13. Deetjen Jonathan
16. Rothuber Michael
20. Kammermeier Severin
21. Thümmel Patrick
24. Svintsytskiy Kirill
25. Piepho Mathis
26. Dvoeglasiv Tim
Jugend C1
3. Steuler Benjamin
Jugend weibl. K1
3. Hanke Franziska
10. Martin Maxine
Jugend weibl. C1
1. Hanke Franziska
Damen C1
2. Schaller Carolin
Damen K1
5. Schaller Carolin

Jugend männl. K1
9. Hartl Vinzenz
16.. Steuler Benjamin
18. Rameseder Moritz
20. Claußen Paul
22. Brauneis David
29. Kress Leander
32. Hüngerl Yannick
Junioren K1
1. Lettenbauer Niklas
5. Wiedemann Liam
8. Hanke Philipp
Herren C1

2. Gesser Vitus
Herren K1
18. Klos Michal
Altersklasse D K1
3. Schlumprecht Hermann

Team Schüler 3x K1
7. Rothuber, Thümmel, Kammermeier
8. Stanzel, Piepho, Svintsitsky
9. Deetjen, Giakoustidis, Grußler
13. Dvoeglasov, Gesser, Gillich
Team Schüler 3x C1
2. Deetjen, Giakoustidis, Grußler

Team Jug/Jun 3x K1
4. Lettenbauer, Hartl, Steuler,
6. Wiedemann, Brauneis, Hanke P.
7. Rameseder, Claußen, Hanke F.
Team AK Herren 3x K1
9. Klos, Schaller, Wanzel

Fürth 30. 04./01. 05. 2016

Schüler C K1
4./4. Gesser Oskar
6./6. Paulus Tobias
Schülerinnen C K1
1./2. Diemer Carolin
2./3. Grußler Johanna
Schüler B K1
2./3. Stanzel Christian
3./4. Grußler Jonas
6./2. Giakoustidis Jason
Schülerinnen B K1
5./5. Gillich Justina
9./8. Gesser Morella
Jugend C1
3./3. Steuler Benjamin

Schüler A/B C1
2./2. Deetjen Jonathan
3./4. Grußler Jonas
4./3. Giakoustidis Jason
Schüler A K1
7./11. Rothuber Michael
12./14. Thümmel Patrick
13./6. Deetjen Jonathan
14./13. Kammermeier Severin
16./16. Piepho Mathis
17./17. Dvoeglasiv Tim
20./15. Svintsytskiy Kirill
Altersklasse D K1
3./2. Schlumprecht Hermann

Jugend weibl. K1
2./- Hanke Franziska
6./6. Martin Maxine
Jugend männl. K1
3./3. Hartl Vinzenz
4./6. Rameseder Moritz
6./5. Steuler Benjamin
10./9. Claußen Paul
12./13. Brauneis David
16./14. Hüngerl Yannick
Herren C1

1./1. Gesser Vitus
Herren K1
12./5. Klos Michal

Team Schüler 3x K1
3. Rothuber, Stanzel, Thümmel
5. Deetjen, Giakoustidis, Grußler
7. Kammermeier, Piepho, Dvoeglasov
8. Svintsitsky, Gesser, Gillich

Team Jug/Jun 3x K1
3. Hartl, Steuler, Rameseder,
6. Claußen, Brauneis, Hanke
Team AK Herren 3x K1
3. Pargent, Pleyer, Schlumprecht

Bayreuth Hallenbad 20. 02. 2016

Schülerinnen C K1
1. Grußler Johanna
Schülerinnen B K1
4. Gillich Justina
6. Gesser Morella
Schüler B K1
1. Stanzel Christian
2. Giakoustidis Jason
3. Grußler Jonas
10. Dumler Jarne
12. Böswald Joel

Schüler B C1
1. Grußler Jonas
2. Giakoustidis Jason
Schüler A K1
4. Rothuber Michael
7. Kammermeier Severin
8. Svintsytskiy Kirill
9. Piepho Mathis
Jugend weibl. K1
2. Hanke Franziska
Jugend weibl. C1
1. Hanke Franziska

Jugend K1
3. Rameseder Moritz
4. Steuler Benjamin
6. Claußen Paul
7. Brauneis David
9. Hüngerl Yannick
Jugend C1
2. Steuler Benjamin
Juniorinnen K1
1. Holl Lena
Juniorinnen C1
1. Holl Lena

Krakau ECA Junior Cup 8./9. 08. 2015
Gesamtergebnis

C1 m U14
12. Steuler Benjamin
K1 m U14
11. Steuler Benjamin
14. Hartl Vinzenz
K1 m U16
22. Brauneis Noah
84. Wiedemann Liam
C1 w U18
5. Schaller Carolin
K1 m U18
2. Strauß Thomas
35. Lettenbauer Niklas
46. Klos Michal
51. Hanke Philipp

K1 w U16
16. Holl Lena
22. Hanke Franziska
C1 w U16
4. Holl Lena
5. Hanke Franziska
K1 w U18
5. Schaller Carolin

Augsburg DM Leistungsklasse 25./26. 07. 2015

Damen C1
3. Hanke Franziska
10. Holl Lena
Herren C1
9. Pfeiffer Frederick
19. Strauß Franz

Damen K1
17. Holl Lena
Herren K1
2. Aigner Hannes
13. Strauß Thomas
21. Brauneis Noah
31. Cronauer Patrick

Team Damen 3x K1
7. Hanke, Holl, Holl
Team Herren 3x K1
4. Aigner, Strauß, Cronauer
5. Brauneis, Lettenbauer, Hanke

Augsburg ECA Junior Cup 18./19. 07. 2015

K1 m U14
Q 3., F 4./ Q 10., F 11. Hartl Vinzenz
Q 13., F 11./ Q 16., F 21. Steuler Benjamin
K1 m U16
Q 44., F -/ Q 3., F 23. Brauneis Noah
K1 w U18
Q 7., F 13./ Q 25., F - Schaller Carolin


C1 w U18
Q 10., F -/ Q 8., F 2. Schaller Carolin
K1 m U18
Q 1., F 1./ Q 2., F 2. Strauß Thomas
Q 9., F 24./ Q -, F - Lettenbauer Niklas
Q 31., F -/ Q 29., F 19. Hanke Philipp
Q 41., F -/ Q 25., F 23. Klos Michal

K1 w U16
Q 1., F 4./ Q 24., F - Holl Lena
Q 9., F 6./ Q 15., F 13. Hanke Franziska
C1 w U16
Q 1., F 2./ Q 3., F 4. Holl Lena
Q 3., F 4./ Q 5., F 5. Hanke Franziska

Hohenlimburg DM Jug/Jun 18./19. 06. 2015

Jugend C1
17. Steuler Benjamin
Jugend K1
3. Brauneis Noah
21. Hartl Vinzenz
27. Wiedemann Liam
Jugend weibl. K1
6. Holl Lena
9. Hanke Franziska
Jugend weibl. C1
2. Hanke Franziska
4. Holl Lena

Juniorinnen K1
5. Schaller Carolin
Juniorinnen C1
3. Schaller Carolin
Junioren K1
1. Strauß Thomas
10. Brauneis Niklas
15. Lettenbauer Niklas
29. Hanke Philipp
30. Klos Michal
Junioren K1
4. Strauß Thomas

Team J/J weibl. 3x K1
3. Hanke, Holl, Schaller
Team J/J weibl. 3x C1
2. Hanke, Holl, Schaller
Team J/J 3x K1
1. Strauß, Brauneis Noah, Lettenbauer
8. Brauneis Niklas, Wiedemann, Hanke
Team J/J 3x C1
2. Strauß, Breuer, Ohmayer

Rosenheim Hammerbach 21. 06. 2015

Schüler C K1
1. Stanzel Christian
6. Gesser Oskar
Schüler w. C K1
1. Gillich Justina
3. Gesser Morella
Schüler B K1
7. Zimmermann Johanna
Schüler B K1
3. Rothuber Michael
4. Kammermeier Severin
5. Svintsytskiy Kirill
7. Deetjen Jonathan
8. Grußler Jonas
9. Giakoustidis Jason
11. Dvoeglasov Tim

Schüler B C1
1. Grußler Jonas
2. Deetjen Jonathan
3. Giakoustidis Jason
Schülerinnen A K1
6. Martin Maxine
Schüler A K1
2. Hartl Vinzenz
4. Steuler Benjamin
5. Rameseder Moritz
6. Claußen Paul
7. Brauneis David
8. Schaller Benedikt
11. Kress Leander
16. Thümmel Patrick
17. Hüngerl Yannick

Schüler A C1
2. Steuler Benjamin
Team Schüler 3x K1
1. Hartl, Claußen, Steuler
2. Rameseder, Brauneis, Schaller
4. Kress, Martin, Stanzel
6. Rothuber, Sintvitskiy, Kammermeier
7. Thümmel, Deetjen, Hüngerl
9. Grußler, Dvoeglasov, Giakoustidis
13. Gillich, Gesser, Zimmermann

Rosenheim Inn 20. 06. 2015

Schüler C K1
2. Stanzel Christian
Schüler B K1
1. Rothuber Michael
3. Kammermeier Severin
4. Deetjen Jonathan
5. Grußler Jonas
6. Svintsytskiy Kirill
10. Giakoustidis Jason
11. Dvoeglasov Tim
Schüler A C1
1. Steuler Benjamin
Jugend weibl. C1
1. Holl Lena
2. Hanke Franziska
Juniorinnen K1
1. Schaller Carolin
Juniorinnen C1
1. Schaller Carolin
Junioren C1
1. Strauß Thomas

Schülerinnen A K1
4. Martin Maxine
Schüler A K1
2. Hartl Vinzenz
3. Claußen Paul
5. Steuler Benjamin
6. Brauneis David
8. Rameseder Moritz
10. Schaller Benedikt
12. Kress Leander
16. Thümmel Patrick
18. Hüngerl Yannick
Jugend weibl. K1
2. Holl Lena
4. Hanke Franziska
Junioren K1
1. Strauß Thomas
2. Lettenbauer Niklas
6. Klos Michal
Herren K1
1. Cronauer Patrick

Damen AK B
1. Strauß Sylvia
Herren AK D
1. Schlumprecht Hermann
Team Schüler 3x K1
2. Hartl, Claußen, Steuler
4. Rameseder, Brauneis, Schaller
5. Kress, Martin, Rothuber
6. Sintvitskiy, Deetjen, Hüngerl
9. Dvoeglasov, Giakoustidis, Dorfschmid
10. Thümmel, Kammermeier, Grußler
Team Jug/Jun w. 3x K1
2. Hanke, Holl, Schaller
Team Jug/Jun 3x K1
1. Strauß, Lettenbauer, Klos
Team Herren 3x K1
1. Strauß, Schlumprecht, Schön

Augsburger Kajak Verein e.V.